Korespondenční hlasování o hospodářském výsledku družstva za rok 2020

Vážení členové družstva,
vzhledem k nekonání se členské schůze kvůli přijatým vládním opatřením souvisejících s řešením pandemie Covid 19 vám v nejbližší době bude doručeno usnesení týkající se:
a) Účetní závěrky SBD OKD za rok 2020
b) Zprávy kontrolní komise k hospodaření družstva v roce 2020
Prosím o vaše korespondenční vyjádření, zda s usnesením souhlasíte či ne, a to do 15.6. 2021.
Děkujeme,
Vaše představenstvo