Orgány stavebního bytového družstva SBD OKD

Předseda představenstva

Ing. Matouš Novák

1. Místopředseda představenstva

Bc. Petr Suk, MBA

2. Místopředseda představenstva

Henrich Grabinský

Člen představenstva

Ing. Roman Krymlák

Člen představenstva

Tomáš Chalupa

 
 

Předseda kontrolní komise

Hana Kohutová

Člen kontrolní komise

Marcela Buchtíková

Člen kontrolní komise

Petr Staniowski