Oznámení o změně stanov družstva

Na členské schůzi dne 1.12.2014, byla za účasti notáře schválena změna stanov SBD OKD Ostrava ve znění, které je uloženo v sekci Dokumenty.